Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sugedo indaplovės ekranas

Jei sugestų indaplovės ekranas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų pakeistas.