Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Šaldikllio šonai ir kraštai yra apšerkšniję arba apledėję

Šaldiklio skyriai įprastai būna apledėję ir apšerkšniję

Šaldikliuose įprastai susidaro šerkšnas ir ledas.

Ledas susidaro varstant dureles ir įleidžiant į prietaisą drėgno oro.

Ledą galima pašalinti šaldiklį atšildant.

Galbūt buvo dažnai atidarinėjamos durelės arba jos buvo ilgą laiką paliktos atidarytos?

Jei durelės ilgam paliekamos praviros arba jos yra dažnai varstomos, patekus drėgnam orui, drėgmė gali kondensuotis ir dėl to gali susidaryti ledas. Stenkitės ilgam nepalikti atidarytų durelių.

Tai taip pat padės taupyti energiją.

Ledą galima pašalinti šaldiklį atšildant.

Ar bandėte atšildyti šaldiklį?

Šaldiklį privaloma atšildyti, kai ant sienelių susidaręs ledo sluoksnis pasiekia 10–15 mm storį.

Šaldiklį atšildyti bus lengviau, jei jį iškraustysite arba paliksite jame tik kelis daiktus.

Ledą šalinkite taip:

  1. Išjunkite prietaisą.
  2. Išimkite iš šaldiklio visus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis laikraščio lapų sluoksnius ir padėkite juos į šaltą vietą.
  3. Palikite dureles atviras, ištraukite kamštį iš vandens išleidimo angos ir leiskite vandeniui subėgti į padėklą. Ledui greitai pašalinti naudokite grandyklę.
  4. Kai šaldiklis atitirps, kruopščiai iššluostykite jo vidų ir kamščiu vėl užkimškite vandens išleidimo angą.
  5. Ijunkite prietaisą.
  6. Nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką ties žemiausios temperatūros nuostata ir palikite šią nuostatą dviems–trims valandoms.                      
  7. Sudėkite maistą atgal į šaldiklį.

Niekada negrandykite ledo aštriais metaliniais daiktais. Jie gali sugadinti prietaisą. Nenaudokite mechaninių įrankių ar kitų dirbtinių priemonių atitirpinimui pagreitinti, nebent juos naudoti leistų gamintojas. Jei atitirpinimo metu užšaldyti maisto produktai atšiltų, gali sutrumpėti jų galiojimo laikas.

Ar tinkamai sumontuotas durelių sandariklis? Ar jis nepažeistas?

Atidžiai patikrinkite durelių sandariklį.

Jei durelių sandariklis būtų pažeistas arba deformuotas, temperatūra šaldiklyje pakils ir jis labai apledės bei apšarmos. Ekrane gali būti suaktyvintas įspėjimas, gali užsidegti kontrolinė lemputė arba pradėti skambėti įspėjamasis garso signalas.

Šie įspėjimai reiškia, kad vidaus temperatūra yra per aukšta ir prietaisas negali tinkamai veikti.

Guminį durų sandariklį galima patikrinti tarp durų ir korpuso įkišus popieriaus lapą. Uždarius dureles, visas popieriaus lapas turi būti tvirtai prispaustas. 

Jei durų sandariklis yra deformuotas, problemą kartais pavyksta išspręsti kelias sekundes pašildžius jį plaukų džiovintuvu ir pabandžius ištiesinti gumą.

PASTABA. Nešildykite durų sandariklio per ilgai, nes galite sugadinti sandariklį ir duris.

Durų sandariklis privalo būti švarus; jei pastebėtumėte kokių nors pažeidimo požymių, pakeiskite jį nauju.

Tai taip pat padės taupyti energiją.

Jei durų sandariklio pakeisti patys negalite, galite užsisakyti meistro paslaugą.

Ar tinkamai laikomi maisto produktai?

Maistą visada laikykite suvynioję į foliją arba hermetiškose dėžutėse.

Nuo nesuvyniotų maisto produktų prietaiso viduje susidaro daug drėgmės ir ledo.

Ar aplink šaldiklį palikti pakankami tarpai?

Svarbu, kad aplink prietaisą būtų palikti pakankami tarpai ir būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.

Informacijos apie ventiliaciją rasite naudojimo instrukcijoje arba atitinkamame montavimo žinyne.

Pavyzdžiui,

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU ORO TIEKIMU

  1. Šaldiklį statykite ant tvirto paviršiaus. Visos keturios kojelės turi remtis į grindis.
  2. Galinė prietaiso pusė būtinai turi būti mažiausiai 5 cm atstumu nuo sienos.
  3. Prietaiso šonai būtinai turi būti mažiausiai 5 cm atstumu nuo sienų / spintelių.

Netinkamai nustatyta temperatūra.

Nustačius per žemą temperatūrą, šaldiklio viduje susidarys daug ledo.

Pasirinkus aukštesnę temperatūrą, daugeliu atvejų maždaug -18 laipsnių Celsijaus, ledas formuosis lėčiau.

Ne iki galo įkištas vandens išleidimo kaištis.

Iki galo įkiškite kaištį. 

Pažeisti vyriai

Problema gali kilti dėl pažeisto vyrio. 

Meistras gali pakeisti sugedusius vyrius.