Skip to main content
Electrolux | Help and Support

i5E hibakód

A probléma elhárításához indítsa újra a készüléket.
  • Húzza ki a mosogatógép csatlakozóját 1 percre, majd csatlakoztassa újra.
  • Az áramot a biztosítékok lenyomásával is kikapcsolhatja a villanyóránál. Ha a készüléket kihúzza a helyéről, majd visszatolja, nagyon fontos, hogy a tömlők ne nyomódjanak össze vagy ne csípődjenek be, és a csap teljesen nyitva legyen.
  • Kapcsolja be a mosogatógépet, majd válassza ki és indítsa el a kívánt programot.
  • Ha a program elindul, a készülék pedig megfelelően működik, elhárult a probléma.
Ha a készülék az ismételt bekapcsolás után nem indítja el megfelelően a programot:
  • Hibajelzés esetén ellenőrizze, hogy ugyanaz jelent-e meg, mint az áramtalanítás előtt. Ha nem, nézze meg az új hibakód jelentését a felhasználói kézikönyvben.
  • Amennyiben továbbra is az eredeti hibakód látható a kijelzőn, a probléma megoldása érdekében forduljon a hivatalos márkaszervizhez.

 

  • Was this article helpful?