Skip to main content
Electrolux | Help and Support

i40, i43 vagy i44 hibakód

Nem záródott el a lefolyórendszer?

Ellenőrizze, hogy tiszták-e a szűrők.

Nem tömődött el a mosogatógép szűrője?

Az elszennyeződött szűrők lelassítják a víz áramlását, s ezáltal elégtelen mosogatási eredményhez vezetnek. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa ezeket.

A mosogatógép szűrőinek tisztítása

image.png

A szűrők visszahelyezése a tisztítás után:

Győződjön meg arról, hogy nincs-e ételmaradvány vagy egyéb szennyeződés a vízgyűjtőben vagy annak széle körül.

Illessze a helyére a C lapos szűrőt. Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezkedjen el a két sín között.

Szerelje vissza az A és B szűrőt. Illessze az A szűrőt a C lapos szűrőbe.

Fordítsa az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a helyére nem kattan. Ha a szűrők nem megfelelően illeszkednek a helyükre, ez negatívan befolyásolhatja a mosogatási eredményt, eltömődhetnek a szórókarok, és károsodhat a készülék.

A tisztítással és karbantartással kapcsolatos információk megtalálhatók a felhasználói kézikönyvben.

Próbálta-e alapállapotba helyezni a készüléket?

A készülék alapállapotba helyezése sok esetben azonnal megoldja a problémát.

  • Ehhez húzza ki a mosogatógép csatlakozóját 1 percre, majd csatlakoztassa újra. Ha a művelet közben el kellett mozdítania a készüléket, ellenőrizze, hogy a tömlők nem csavarodtak-e el vagy törtek meg, illetve hogy a csap teljesen nyitva van-e.
  • Kapcsolja be a mosogatógépet, válasszon ki egy programot, és indítsa el.
  • Amennyiben a program elindul és megfelelően lefut, a probléma megoldódott.

Ha a készülék nem kezdi meg a programot megfelelően az újraindítás után

Amennyiben hibaüzenet előzte meg a készülék újraindítását, nézze meg, hogy ez változott-e az újraindítás után.

Amennyiben a készülék más típusú hibát jelez, nézze meg a felhasználói kézikönyvben az új hibakód jelentését.

 

Amennyiben a fenti javaslatok nem segítenek a hiba elhárításában, szerelőt kell hívni.