Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sušilica prikazuje kod pogreške E80

Postoji problem s biračem ciklusa ili u softveru.

  • Pokušajte ponovno pokrenuti uređaj. Iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 30 sekundi, pa ga ponovno ukopčajte.
  • Isti se rezultat može postići i korištenjem sigurnosnog prekidača. Nakon ukopčavanja uređaja, uključite ga i odaberite program. Ako se na zaslonu tijekom ciklusa pojavi poruka o grešci, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.