Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sušilica Iron Aid prikazuje kod pogreške ERR

Napunite spremnik za paru na razinu MAX. Ako ikone i dalje bljeskaju, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.