Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sušilica prikazuje kod pogreške E40

Ako se na zaslonu sušilice nakon pritiska na gumb za početak pojavi poruka o grešci E40, provjerite jesu li vrata dobro zatvorena. Ako su vrata zatvorena a poruka o grešci se i dalje prikazuje, radi se o problemu sa softverom.

  • Pokušajte ponovno pokrenuti uređaj. Iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 30 sekundi, pa ga ponovno ukopčajte.
  • Isti se rezultat može postići i korištenjem sigurnosnog prekidača. Nakon ukopčavanja uređaja, uključite ga i odaberite program. Ako se na zaslonu ponovo pojavi poruka o grešci, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.