Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Iz perilice rublja dopire zvuk brujanja/pumpanja

To je normalno. Perilica rublja započinje ciklus ispumpavanjem vode. Kada perilica završi sa ispumpavanjem, nastavlja se odabrani ciklus.