Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sušilica prikazuje kod pogreške EHO, EH0

Ako stroj prikazuje poruku o grešci EHO / EH0, postoji problem s napajanjem.

Radi li neki drugi uređaj u istoj utičnici?

  • Provjerite napajanje tako da u istu utičnicu ukopčate neki drugi proizvod i uvjerite se da radi. Ako ni drugi proizvod ne radi, vjerojatno je riječ o grešci u ožičenju.
  • Obratite se lokalnom električaru za savjet i smjernice za otklanjanje problema sa žicama.

Ako je napajanje uređaja u redu:

  • Pokušajte ponovno pokrenuti uređaj. Iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 30 sekundi, pa ga ponovno ukopčajte.
  • Isti se rezultat može postići i korištenjem sigurnosnog prekidača. Nakon ukopčavanja uređaja, uključite ga i odaberite program. Ako se na zaslonu pojavi poruka o grešci, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera..