Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sat na pećnici ne se može podesiti

  • Ponovno pokrenite pećnicu / ploču za kuhanje tako da iskopčate utikač iz utičnice na 1 minutu ili isključite napajanje.
  • Nakon što se napajanje ponovno uključi, ikona sata će bljeskati. Podesite vrijeme pomoću gumba + / - ako je primjenjivo.
  • Po potrebi pogledajte upute za uporabu. Digitalni satovi su obično točni uz + / - 2 minute mjesečno.

Ako time ne možete otkloniti problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.