Skip to main content
Electrolux | Help and Support

LED žaruljce ili lampice bljeskaju ili pokazuju oznaku F na zaslonu kuhinjske nape

 

Problem 
  • Na zaslonu bljeskaju lampice/LED žaruljice
  • Lampica ili ikon filtra svijetle
  • Na zaslonu se prikazuje oznaka “F”
  • Na zaslonu se prikazuje alarm filtra
Vrijedi za 
  • Ventilator kuhinjske nape/ekstraktora
Rješenje 

1. Isključite kuhinjsku napu


2. Uklonite filtar/filtre iz kuhinjske nape

3. Očistite ili zamijenite filtar/filtre na način prikazan u korisničkom priručniku
Korisnički priručnik možete preuzeti ovdje. Odgovarajući filtri, kao i proizvodi za čišćenje i održavanje dostupni su u našoj web trgovini.  

4. Umetnite čisti filtar

5. Poništite alarm filtra
Pogledajte korisnički priručnik kako biste saznali kako poništiti alarm filtra. Korisnički priručnik možete preuzeti ovdje.

6. Obratite se ovlaštenom servisnom centru
Ako se pomoću navedenih prijedloga problem ne riješi, preporučujemo da zatražite pomoć ovlaštenog servisera.

Uzrok    
  • Razlog zbog kojeg kuhinjska napa može ukazivati na to da je potrebno očistiti/zamijeniti jedan ili više filtara je taj što je dostignut očekivani vijek trajanja filtara te se oni moraju očistiti ili zamijeniti. 
  • Rad kuhinjske nape možete optimizirati tako da je uključite pribl. 15 minuta prije početka kuhanja. Na taj će se način pokrenuti usis u prostoriji i kuhinjska napa će lakše ukloninti pare i mirise. 
  • Možete izbjeći korištenje većih brzina ventilatora uključivanjem kuhinjske nape prije početka kuhanja, što će smanjiti njezinu buku.    

 

  • Was this article helpful?