Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na zaslonu je prikazana poruka o pogrešci P

Poruka P ukazuje na to da je aktivirana funkcija Pojačalo / Snaga.

Ova će se funkcija automatski uključiti nakon kraćeg vremena i poruka će nestati.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik.