Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pogreška i80

Problem se može riješiti ponovnim pokretanjem uređaja.
  • Iskopčajte perilicu posuđa, pričekajte 1 minutu, pa je ponovno ukopčajte. Ako je uređaj premješten, važno je provjeriti da cijevi nisu savijene ili zgnječene, te da je dostupan dovod vode.
  • Uključite perilicu posuđa, odaberite prikladan ciklus i pokrenite ga.
  • Ako ciklus počne raditi normalno, problem je uklonjen.
Ako uređaj ne pokrene pravilno ciklus nakon poništavanja:
  • Utvrdite je li kod pogreške još uvijek isti.
  • Ako je kod drugačiji, potražite informacije za novi kod u korisničkom priručniku.
  • Ako se i dalje prikazuje originalni kod pogreške, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.
  • Was this article helpful?