Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pogreška i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

Jeste li probali ponovno pokrenuti uređaj?

Ponovno pokretanje uređaja često može brzo riješiti probleme.

  • Iskopčajte uređaj na 1 minutu, pa ga ponovno ukopčajte. Ako morate premjestiti uređaj, važno je da pazite da se nijedna cijev ne savije i ne zgnječi, te da je slavina do kraja otvorena.
  • Uključite perilicu, odaberite program i pokrenite ga.
  • Ako program započne i radi normalno, problem je uklonjen.

Ako uređaj ne pokrene pravilno ciklus nakon poništavanja

Ako ste vidjeli poruku s kodom pogreške prije ponovnog pokretanja perilice posuđa, provjerite je li se promijenila nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Ako uređaj sad prikazuje drugi kod pogreške, pogledajte korisnički priručnik ili ovaj vodič kako biste provjerili novi kod.

 

Ako gornji prijedlozi ne riješe problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.

  • Was this article helpful?