Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hladnjak prikazuje alarm, crveno upozoravajuće svjetlo, bljeskanje simbola trokuta ili oglašava zvučni signal

 

Problem 
 • Na zaslonu se prikazuje alarm
 • Na zaslonu bljeska crveno svjetlo
 • Na zaslonu bljeska simbol trokuta
 • Aparat oglašava zvučni signal alarma za hitne slučajeve
 • Neispravno hlađenje, nedovoljno hlađenje, temperatura je previsoka   
Vrijedi za    
 • Hladnjak
 • Hladnjak/zamrzivač
Rješenje    

1. Isključite alarm za hitne slučajeve pritiskom na bilo koji gumb

2. Pričekajte pribl. 12 sati da aparat postigne ispravnu temperaturu ako ste je tek postavili  

3. Ako ste upravo spremili veliku količinu namirnica u aparat, alarm će prestati oglašavati zvučni signal kada se ponovno postigne normalna temperatura 

4. Provjerite je li ventilator u aparatu uključen i radi li. (ako vaš aparat ima ventilator) 

Rad ventilatora možete provjeriti tako da na trenutak zatvorite vrata i ponovno ih otvorite.

Čim otvorite vrata moći ćete čuti radi li ventilator i da li se prerano zaustavlja. 

5. Pobrinite se da aparat stoji ravno na površini

Prilagodite nožice na dnu aparata i pomoću libele provjerite je li niveliran.

6. Provjerite je li aparat ispravno instaliran i pričvršćen tako da se vrata mogu čvrsto zatvoriti (ugradbeni aparati) 

7. Provjerite je li brtva vrata čista i neoštećena 

8. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena i izbjegavajte ih dulje ostavljati otvorenima 

9. Provjerite jesu li šarke vrata čvrste i neoštećene.

Zamijenite sve oštećene dijelove šarki. 

10. Provjerite hladi li aparat ispravno 

 • Izmjerite temperaturu termometrom uronjenim u čašu vode postavljenu u hladnjak.
 • Ako je temperatura u hladnjaku između +4 i +5 °C, hladnjak radi ispravno.
 • Temperatura u središtu namirnica važnija je od temperature u unutrašnjosti hladnjaka jer temperatura zraka varira tijekom svakog ciklusa hlađenja (između pokretanja i zaustavljanja rada kompresora hladnjaka).
 • Imajte na umu da vrijednosti izmjerene nekvalitetnijim termometrima mogu odstupati za ±1–2 °C ili više. 
 • Prilagodite temperaturu okretanjem regulatora temperature ili pomoću upravljačke ploče.

11. Provjerite je li aparat instalira s odgovarajućom ventilacijom. 

Zahtjeve za ventilaciju možete pronaći u korisničkom priručniku ili vodiču za instalaciju. 

12. Provjerite je li zaštitna ambalaža uklonjena s vrata (ugradbeni aparati)

13. Provjerite je li okolna temperatura previsoka ili preniska u odnosu na klimatsku klasu navedenu na nazivnoj pločici  

14. Odmrznite aparat i ponovno ga uključite   

15. Obratite se ovlaštenom servisnom centru

Ako se pomoću navedenih prijedloga problem ne riješi, preporučujemo da zatražite pomoć ovlaštenog servisera.

 

 • Was this article helpful?