Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virheviesti E20, C2 tai äänimerkki kuuluu 2 kertaa / merkkivalo vilkkuu 2 kertaa

 

Ongelma:
  • Kuivausrummun näytössä näkyy virheviesti E20, C2 tai äänimerkki kuuluu 2 kertaa / merkkivalo vilkkuu 2 kertaa. Se ilmoittaa tyhjennys-, pumppu- tai ohjelmistoviasta.
Koskee seuraavaa:
  • Ilmatuuletettu kuivausrumpu
  • Kondensoiva kuivausrumpu
  • Lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu
Ratkaisu:

1. Tarkista, onko ulkoista tyhjennysletkua liitetty oikein viemäriin (jos olemassa).

Liitä ulkoinen tyhjennysletku lauhduttimella varustettuun kuivausrumpuun veden pumppaamiseksi suoraan viemäriin. Kuivausrummun takaosan päällä on punainen tai vihreä letku. Irrota ja pidennä sitä toisella letkulla. Vesi ei valu enää vesisäiliöön, vaan suoraan viemäriin

2. Tarkista tyhjennysletku vääntymien, tukoksien ja kiertymien varalta (jos olemassa).

Voit välttää vääntymät lyhentämällä letkua niin, että se laskeutuu vapaasti viemäriin. Muutoin seurauksena voi olla virhekoodi tai vuoto.

3. Nollaa laite uudelleen

Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se sitten takaisin (sama tulos voidaan saavuttaa turvakytkimellä). 
Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma.
4. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen

On suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa käymään, jos edellä mainitut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa.

 
HUOMIO: Ongelmasta riippuen teknikon huoltovierailusta voidaan veloittaa myös takuuaikana.

Kirjaa ilmoitettu virhekoodi ja kerro se, kun kutsut paikalle huoltoteknikon. Tämä ei ratkaise ongelmaa, mutta auttaa teknikkoa tunnistamaan ongelman syyn.

 
Varoitus: Emme suosittele tuotteen käyttöä, ennen kuin ongelma on täysin korjattu. Irrota laite äläkä liitä sitä uudestaan, ennen kuin olet varma, että se voidaan tehdä turvallisesti.