Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virheviesti E20, C2 tai äänimerkki kuuluu 2 kertaa / merkkivalo vilkkuu 2 kertaa

Virhekoodi C2 (tai kaksi äänimerkkiä joissakin malleissa) ilmoittaa tyhjennykseen, pumppuun tai ohjelmistoon liittyvästä ongelmasta.

  • Tarkista, onko ulkoista tyhjennysletkua liitetty oikein viemäriin. 
  • Liitä ulkoinen tyhjennysletku lauhduttimella varustettuun kuivausrumpuun veden pumppaamiseksi suoraan viemäriin. Kuivausrummun takana on punainen tai vihreä letku. Irrota ja pidennä sitä toisella letkulla. Vesi ei valu enää vesisäiliöön, vaan suoraan viemäriin.
  • Tarkista letku vääntymien, tukoksien ja kiertymien varalta.
  • Voit välttää vääntymät lyhentämällä letkua niin, että se laskeutuu vapaasti viemäriin. Muutoin seurauksena voi olla virhekoodi tai vuoto.
  • Kokeile laitteen nollaamista. Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja liitä se sen jälkeen uudelleen.
  • Sama tulos voidaan saavuttaa käyttämällä turvakytkintä. Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma. Jos näyttöön tulee näkyviin virheviesti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.