Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virhekoodi EHO, EH0

Jos koneessa näkyy virhekoodi EHO / EH0, virransyötössä on jokin vika.

  • Tarkista virransyöttö kytkemällä samaan pistorasiaan jokin toinen laite ja tarkistamalla sen toiminta. Jos toinen laite ei toimi, vika on todennäköisesti johdotuksessa. Ota yhteyttä paikalliseen sähköasentajaan saadaksesi ohjeita johdotukseen liittyvissä ongelmissa.

Älä koskaan käytä jatkojohtoja laitteen kanssa. Muutoin vaarana on oikosulku tai tulipalo.

Jos virransyöttö toimii, kokeile laitteen nollaamista.

  • Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja liitä se sen jälkeen uudelleen.
  • Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma.
  • Jos näyttöön tulee näkyviin virheviesti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.