Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virheviesti E50

Virhekoodi E50 ilmoittaa moottoriviasta tai ohjelmistovirheestä.

  • Kokeile laitteen nollaamista. Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja liitä se sen jälkeen uudelleen.
  • Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma. Jos näyttöön tulee näkyviin virheviesti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.