Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virhekoodi E20 tai laitteesta kuuluu 2 äänimerkkiä

Virhekoodi E20 (tai kaksi äänimerkkiä joissakin malleissa) ilmoittaa tyhjennykseen, pumppuun tai ohjelmistoon liittyvästä ongelmasta.

  • Tarkista, onko ulkoista tyhjennysletkua liitetty oikein viemäriin. 
  • Liitä ulkoinen tyhjennysletku lauhduttimella varustettuun kuivausrumpuun veden pumppaamiseksi suoraan viemäriin. Kuivausrummun takaosan päällä on punainen tai vihreä letku. Irrota ja pidennä sitä toisella letkulla. Vesi ei valu enää vesisäiliöön, vaan suoraan viemäriin.
  • Tarkista letku vääntymien, tukoksien ja kiertymien varalta.
  • Voit välttää vääntymät lyhentämällä letkua niin, että se laskeutuu vapaasti viemäriin. Muutoin seurauksena voi olla virhekoodi tai vuoto.
  • Kokeile laitteen nollaamista. Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja liitä se sen jälkeen uudelleen.
  • Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma. Jos näyttöön tulee näkyviin virheviesti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.