Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Johdottoman imurin akun elinikä

 

Kysymys

  • Mikä on johdottoman imurin akun elinkaari?

Koskee näitä laitteita

  • Johdoton varsi-imuri
  • Johdoton imuri

Vastaus

  • Akkujen elinkaari riippuu laitteen käyttötiheydestä ja kuinka usein suodattimia puhdistetaan/vaihdetaan. Akkujen kestoikään vaikuttaa myös akkujen lataustiheys ja kuinka usein ne ovat päässeet tyhjentymään.
  • Was this article helpful?