Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Laitteen valo ei toimi

 

Lampun käyttöikä on päättynyt
  • Irrota laite sähköverkosta ja vaihda lamppu ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Valokytkin on juuttunut kiinni

Jos laitteessa on esillä oleva valokytkin, se sijaitsee sisäosassa.

  • Puhdista kytkin ja varmista, että se toimii esteettä ongelman ratkaisemiseksi.
Yksi tai molemmat ovet on jätetty auki liian pitkäksi aikaa

Jos ovet on jätetty auki liian pitkäksi aikaa, ohjausjärjestelmä sammuttaa valot.

  • Sulje ovi/ovet kokonaan ja avaa se/ne uudelleen ongelman ratkaisemiseksi.

 

Jos yllä annetut ohjeet eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.