Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Trummelkuivatit avades on seal palju ebemeid/udemeid

 

Probleem
  • Trummelkuivatit avades on seal palju ebemeid/udemeid. Ebemete tekkimine kuivatamise ajal on tavapärane ja seda ei saa ära hoida. See oleneb suuresti ka pestava pesu tüübist (nt uued käterätikud, fliisid jms).
Kasutuskoht
  • Ventileeriv kuivati
  • Kondensaatoriga kuivati
  • Soojuspumbaga kuivati
Lahendus  

1. Puhastamisel kontrollige ka õhuringlust.

2. Puhastage ukseavas olevaid filtreid.  

3. Kondensaatori või soojuspumbaga trummelkuivatite puhul puhastage ka kondensaatorit, mis asub seadme põhjas.  

4. Ventileeriva trummelkuivati puhul kontrollige, kas õhk pääseb takistamatult läbi ventilatsioonivooliku ja seina.

5. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eespool esitatud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.