Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Trummelkuivati lõpetab programmi kohe pärast käivitumist

 

Probleem 
  • Trummelkuivati lõpetab programmi kohe pärast käivitumist 
  • Kuivati käivitub korraks, kuid hüppab seejärel programmi lõppu 
  • Pesu ei ole kuivatatud 
Hõlmab: 
  • ventilaatorkuivati 
  • kondensaatoriga kuivati 
  • soojuspumbaga kuivati 
Lahendus 

1. Ärge pange seadmesse kuiva pesu.

Kasutage kergelt niiske pesu kuivatamiseks alati aegjuhitavat programmi.    

MÄRKUS. Valige alati lühike kuivatusaeg, vastasel juhul võib pesu üle kuumeneda ja kokku tõmbuda!    

MÄRKUS. Ärge jätke kunagi kuivatit tühjaks ega vähese pesuga!  

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Põhjus

1. Trummelkuivati programmid on aegjuhitavad või niiskusega juhitavad.  

Niiskusega juhitavate programmide puhul nagu kapikuiv puuvillane või triikimiskuiv, viiakse pesu niiskuse mõõtmiseks vajalik juhtivuse määramine läbi alguses. Kui pesu niiskusesisaldus on liiga madal või kui seadmes pole üldse pesu või seadmes on pesu liiga vähe, siis ei saa niiskusesisaldust määrata ja programm tühistatakse.