Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Trummelkuivati kuvab veateated E20, C2 või kõlavad 2 piiksu / 2 vilkumist

 

Probleem


Trummelkuivati kuvab veateated E20, C2 või kõlavad 2 piiksu / 2 vilkumist. See viitab vee väljalaskmise, pumba- või tarkvaraprobleemile.


Seadmed

 

  • Ventileeriv kuivati
  • Kondenseeriv kuivati
  • Soojuspumbaga kuivati

Lahendus


1. Kontrollige, kas väline tühjendusvoolik on äravoolusüsteemiga (kui see on olemas) korralikult ühendatud.

Selleks, et vesi otse äravoolusüsteemi pumbataks, ühendage väline tühjendusvoolik kondensatsioonikuivatiga. Kuivati tagumises ülaosas on punane või roheline voolik. See tuleks välja võtta ja teise voolikupikkuse abil pikendada. Vesi ei voola enam veepaaki, vaid voolab otse äravoolusüsteemi

2. Vaadake, ega voolik pole keerdus, ummistunud või sõlmes (kui see on asjakohane).

Keerdude vältimiseks lühendage vooliku pikkust, nii et see laskuks vabalt äravooluavasse. Vastasel korral võidakse kuvada veakood või tekib lekkimine.

3. Lülitage seade uuesti sisse

Eemaldage pistik seinakontaktist, oodake 30 sekundit ja pange siis uuesti sisse (sama tulemuse saate turvalülitit kasutades). 
Ühendage seade vooluvõrku, lülitage sisse ja valige programm.
4. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui esitatud soovitused probleemi ei lahendanud, soovitame tellida hooldustehniku visiidi.

 
MÄRKUS. Olenevalt probleemist võib hooldustehniku visiit olla tasuline ja seda isegi garantiiperioodi ajal.

Märkige veakood üles ja andke see teada ka hooldustehniku tellimisel. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab hooldustehnikul probleemi põhjust tuvastada.

 
Hoiatus! Me ei soovita seadme kasutamist jätkata enne probleemi täielikku kõrvaldamist. Eemaldage seade vooluvõrgust ja ärge seda enne sisse lülitage, kui olete veendunud, et kõik on korras.