Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood EHO, EH0

 

Probleem:
  • Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood EHO, EH0 
  • See viitab toitega seotud probleemile. 
Kasutuskoht:
  • Ventilaatorkuivati 
  • Kondensaatoriga kuivati 
  • Soojuspumbaga kuivati 
Resolutsioon:

1. Kontrollige toitevarustuse korrasolekut, ühendades samasse toitepistikupessa mõne teise seadme.  

Kui ka teine seade ei tööta, on probleemi põhjus tõenäoliselt kontakti ühendustes.    

Hoiatus: Ärge kunagi ühendage seadmeid pikendusjuhtme abil. Sellega kaasneb lühiühenduse ja tulekahjuoht.    

Tähtis: Pöörduge juhtmete parandamiseks elektriku poole. 

2. Lähtestage seade  

  • Eemaldage pistik toitepesast, oodake 30 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti vooluvõrku (samal otstarbel saab kasutada ka kaitselülitit).  
  • Kui seade on vooluvõrku ühendatud, lülitage see sisse ja valige programm. 

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

 

  • Was this article helpful?