Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E8

 

Probleem:
  • Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E80.
  • See viitab probleemile, mis on seotud tsükli valikulüliti või tarkvaraga
Kasutuskoht:
  • Ventilaatorkuivati
  • Kondensaatoriga kuivati
  • Soojuspumbaga kuivati
Resolutsioon:

1. Veenduge, et tsükli valikulüliti ei ole seatud kahe programmisätte vahele

2. Lähtestage seade

  • Eemaldage pistik toitepesast, oodake 30 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti vooluvõrku (samal otstarbel saab kasutada ka kaitselülitit).
  • Kui seade on vooluvõrku ühendatud, lülitage see sisse ja valige programm.

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.