Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ahju kell vilgub

 

Probleem 
  • Ahju kell vilgub
  • Ahju kellal on kuvatud ""0:00"" 
Hõlmab järgmisi üksusi: 
  • integreeritud ahi 
  • eraldiseisev pliit 
Lahendus: 

1. Seadke kell uuesti   

Valige aeg vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele.

Saate kasutusjuhendi alla laadida siit

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud soovitus probleemi ei lahendanud, soovitame tellida hooldustehniku visiidi.    

Hoiatus: soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.  

Põhjus: 
  • Vilkuv näit ""0:00“ kella ekraanil võib olla tingitud toite katkemisest toitepesas, millesse ahi on ühendatud.

 

  • Was this article helpful?