Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ahi põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja

 

Probleem 
  • ahi/pliit põletab pidevalt kaitsmed läbi / lööb pidevalt kaitsmed välja  
Hõlmab järgmisi üksusi: 
  • integreeritud ahi 
  • eraldiseisev pliit  
Lahendus: 

1. Veenduge, et kaitsmed peavad tarbitavale koormusele vastu  

Küsige oma elektrikult, kas teie majapidamises kasutatav sulavkaitse on arvestatud õige tugevusega voolule ja kas pliidiplaat on ühendatud eraldi kaitsmete rühmaga.  

2. Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivõrku ühendatud.  

Tagage ametliku paigaldaja kutsumise abil nõuetekohane paigaldamine. 

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Hoiatus: soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

 

  • Was this article helpful?