Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ahi kuvab veakoodi (F ja number)

 

Probleem:
  • Ahi kuvab rikkekoodi (F ja number)  
  • Ahi kuvab koodi F908  
Kasutuskoht:
  • Integreeritud ahi  
Lahendus:  

1. Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui ülalesitatud soovitus probleemi ei lahendanud, soovitame tellida hooldustehniku visiidi

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

 

  • Was this article helpful?