Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Õhupuhasti paneelil vilguvad LEDid või tuled vilgub või kuvatakse F

 

Probleem 
  • Vilkuvad tuled/LEDid ekraanil
  • Filtri tuli või filtriikoon põleb
  • Ekraanil kuvatakse „F“
  • Ekraanil kuvatakse filtri häire
Kasutuskoht 
  • Õhupuhasti / väljatõmbeventilaator
Resolutsioon 

1.Lülitage pliidi õhupuhastaja toide välja


2.Eemaldage õhupuhasti filter(filtrid)

3.Puhastage või asendage filter(filtrid), nagu kasutusjuhendis näidatud
Saate kasutusjuhendi alla laadida siit. Sobivad filtrid, samuti puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval meie hoolduskeskustes.  

4.Sisestage puhas filter

5.Lähtestage filtri häire
Vt filtri häire lähtestamise juhiseid oma kasutusjuhendist. Saate kasutusjuhendi alla laadida siit.

6. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse
Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.


Põhjus    

•Põhjus, miks õhupuhasti võib näidata, et üks või mitu filtrit tuleb puhastada / asendada, on see, et filtri eeldatav kasutusiga on saabunud ja seda tuleb puhastada või asendada. 
•Õhupuhasti jõudlust saate optimeerida, lülitades selle umbes ca 15 minutit enne toiduvalmistamist sisse. Sellisel viisil moodustub ruumis imirõhk ja õhupuhasti saab kergemini aurusid ja lõhnu eemaldada. 
•Saate vältida suurema ventilaatori kiiruse kasutamist, lülitades õhupuhasti enne toiduvalmistamist sisse, vähendades sellega ka õhupuhastist tulenevat müra.    

 

  • Was this article helpful?