Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pliidiplaat põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja

 

Probleem:
  • Pliidiplaat/pliit põletab pidevalt kaitsmed läbi / lööb pidevalt kaitsmed välja 
Kasutuskoht:
  • integreeritav elektriline pliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit 
  • elektrilise pliidiplaadiga integreeritav induktsioonpliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit
  • induktsioonpliidiplaadiga integreeritav gaasipliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit gaasipliidiplaadiga
Resolutsioon:

1. Veenduge, et kaitsmed peavad tarbitavale koormusele vastu 

Küsige oma elektrikult, kas teie majapidamises kasutatav sulavkaitse on arvestatud õige tugevusega voolule ja kas pliidiplaat on ühendatud eraldi kaitsmeterühmaga.  

2. Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivõrku ühendatud.  

Tagage ametliku paigaldaja kutsumise abil nõuetekohane paigaldamine.  

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.   

MÄRKUS. Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

 

  • Was this article helpful?