Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pliidil kuvatakse veakood E3/E311/E312/E313

 

Probleem 
  • Induktsioonpliidil kuvatakse veakood E3/E311/E312/E313. 
Hõlmab järgmisi üksusi: 
  • integreeritud induktsioonpliit 
  • eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga 
Lahendus:   

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole. 

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. 

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus: 
  • veakood E3/E311/E312/E313 tähendab, et seade on ühendatud 400V vooluvõrku.   

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

 

  • Was this article helpful?