Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pliidil kuvatakse veakood E2

 

Probleem 
  • Pliidil kuvatakse veakood E2 
Hõlmab järgmisi üksusi: 
  • integreeritud induktsioonpliit 
  • integreeritud keraamiline pliidiplaat 
Lahendus: 

1.  Lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust.

Ühendage uuesti ja lülitage tagasi sisse  

2.  Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.  

Põhjus: 
  • veakood E2 viitab induktsioonplaadi LED-valgustuse rikkele ja Teppanyaki seadmete temperatuurianduri rikkele.

 

  • Was this article helpful?