Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pliidil kuvatakse veakood E0/E1

 

Probleem 
  • Pliidil kuvatakse veakood E0/E1 
Hõlmab järgmisi üksusi: 
  • integreeritud elektriline pliidiplaat 
  • integreeritud induktsioonpliit 
Lahendus: 

1.  Lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust.

Ühendage uuesti ja lülitage tagasi sisse  

2.  Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.  

Põhjus: 
  • veakood E0/E1 viitab elektroonika rikkele.

 

  • Was this article helpful?