Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pliidil kuvatakse veakood E6/E641

 

Probleem
  • Pliidil kuvatakse veakood E6/E641
Kasutuskoht
  • Integreeritav elektriline pliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit elektrilise pliidiplaadiga
Lahendus  

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.  

Kui eespool esitatud nõuandest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus
  • Veakood E6 või E641 viitab, et seade on ainult ühe faasiga ühendatud.  

MÄRKUS. Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

 

  • Was this article helpful?