Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pliidil kuvatakse veakood E5

 

Probleem
  • Pliidil kuvatakse veakood E5
Kasutuskoht
  • Integreeritav induktsioonpliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga
Lahendus

1.  Eemaldage seade vooluvõrgust vähemalt 30 sekundiks. Ühendage uuesti ja lülitage tagasi sisse  

2.  Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eespool esitatud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

MÄRKUS. Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.  

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.  

Põhjus
  • Veakood E5 viitab faasi või pinge probleemile.
     

 

  • Was this article helpful?