Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Gaasipliidiplaadi paigaldusvead

 

Probleem:
  • Gaasipliidiplaati süüdates puudub säde
  • Pliidiplaat põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja
  • Kasutuskoht integreeritav gaasipliidiplaat eraldiseisev pliit gaasipliidiplaadiga
Resolutsioon:

Uue paigaldise korral viitavad eelnimetatud probleemid tavaliselt sellele, et seade on valesti paigaldatud.

Märkus. Uus paigaldis tähendab ühte järgmistest: 

  • Täiesti uus seade on esimest korda vooluvõrku ühendatud. 
  • Seade ühendatakse erinevasse toitepistikupessa.

1. Kontrollige, kas pistikupesa annab voolu.

Kontrollige, kas pistikupesa annab voolu, ühendades sellega teise seadme, et teha kindlaks, kas see töötab nõuetekohaselt.

Kui pistikupesa ei toimi, pöörduge probleemi lahendamiseks kvalifitseeritud elektriku poole

2. Võimalike rikete korral kontrollige kaitsmeid. 

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.

3. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole. 

4. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. 

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

MÄRKUS. Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

 

  • Was this article helpful?