Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Robot peatab puhastamise ja liigub tagasi laadija juurde, mis juhtus?

 

 

Tõenäoliselt vajab robot laadimist. Sel juhul süttib kodu-nupp ja robot pöördub tagasi laadimisalusele. Kodu-nupp põleb. Aku- ja Alusta/peata-nupud vilguvad, andes märku, et robot laeb ja jätkab hiljem tööd kohast, kus see enne katkes. Puhastamise kiiremaks jätkamiseks laeb robot aku täis vaid kuni 80% ulatuses. Laadimisaeg on umbes 2 tundi. Kiirlaadimisele järgnev tööaeg on umbes 80% maksimaalsest ajast.