Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Minu kodus on lävepakud – kas see on roboti jaoks probleem?

 

Ei, sest robot tunneb ära erinevad kõrgused (lävepakud või trepiastmed). Robot suudab kõrguseid tuvastada ja otsustada, kas edasiliikumine on ohutu. Märkus. Mõnikord, kui tegu on erineva kõrgusega põrandapinna või ebasümmeetrilise lävega, võib see põhjustada tagasipöörduvale robotile probleeme (seade võib ebasümmeetrilise astme taha kinni jääda).