Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kui puhastada on tarvis järjest mitu tuba, kas robot leiab tagasitee?

 

Kui roboti aku on veel piisavalt laetud, leiab ta tavaliselt ise tagsitee. Robot võib vajada vahepealset laadimist, kuid jätkab puhastamist niikaua, kuni kõik on lõpetatud.

 

  • Was this article helpful?