Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nõudepesumasin ei alusta pesutsüklit

 

Probleem
  • Nõudepesumasin ei alusta pesutsüklit
Kasutuskoht
  • Integreeritud nõudepesumasin
  • Eraldiseisev nõudepesumasin
Lahendus

1. Kontrollige, kas uks on täielikult suletud  

Avage uks ja sulgege uuesti. Kui käib klõpsatus, siis see viitab ukse korralikule sulgemisele.  

2. Veenduge, kas viitstardi funktsioon on keelatud  

Selle režiimi keelamise kohta leiate täpsemat teavet seadme kasutusjuhendist.  

3. Kontrollige, ega eelmine tsükkel ei tööta  

Kui tsükkel veel töötab, siis tuleb see enne järgmise tsükli programmeerimist tühistada. Tsükli tühistamiseks lugege nõudepesumasina kasutusjuhendi jaotist tsüklite tühistamise kohta. Osal mudelitel kuvab paneel, kuidas tsüklit lähtestada.

4. Kontrollige, kas on tehtud valik „Ultra quiet“ (ülivaikne) või „Night“ (öö).  

Need valikud toovad pesutsüklisse pikki, kuni 20 minutit kestvaid pause. Tsükkel võib veel töötada.  

5. Kontrollige, kas esineb häire-LED-e, helialarme, veakoode.  

Vilkuv LED, piiksude jada või ekraanil kuvatud kood võib olla veakood. Selle probleemi lahendamiseks leiate täpsemat teavet kasutusjuhendist.  

6. Kontrollige võimalikke toiteprobleeme: 

  • veenduge, kas seade on vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud;
  • ühendage mõni teine seade samasse pistikupessa, et veenduda, kas toide on olemas.
  • Kui pistikupeasa ei tööta, siis pöörduge probleemi lahendamiseks kohaliku elektriku poole.

7. Kontrollige, kas on väljalülitatud releesid või läbipõlenud kaitsekorke  

  • Lähtestage kaitselüliti/kaitseseade või asendage kaitsekork  
  • Kaitselüliti saate lähtestada, lükates lüliti asendisse „ON“ (SEES).

8. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse   Kui eespool esitatud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

MÄRKUS. Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.