Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nõudepesumasina ekraanil kuvatakse veakood i30

 

Probleem:
  • Nõudepesumasina ekraanil kuvatakse veakood i30
  • Nõudepesumasin tühjeneb pidevalt pesuveest
Kasutuskoht:
  • Integreeritud nõudepesumasin
  • Eraldiseisev nõudepesumasin
Resolutsioon:

1. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Veakood i30 viitab lekkele ja/või vee kogunemisele seadme põhjale. Soovitatav on pöörduda volitatud hooldustehniku poole.

Hoiatus: Keerake nõudepesumasina veeühendus üleujutuse ärahoidmiseks kinni.

MÄRKUS. Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.