Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nõudepesumasina pesuainejaotur ei sulgu

 

Probleem
  • Nõudepesumasina pesuainejaotur ei sulgu. Probleemi peab lahendama tehnik.
Kasutuskoht
  • Integreeritud nõudepesumasin
  • Eraldiseisev nõudepesumasin
Lahendus

1. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Et aidata teil täpselt määratleda probleemi iseloomu, soovitame seadme kontrollimiseks ja probleemi lahendamiseks ühe meie volitatud tehniku visiiti.      

MÄRKUS. Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.