Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ekraanil kuvatakse veateated C3 ja AL4

Veateated C3 ja AL4 näitavad leket ja/või vee kogunemist seadme põhjale.

  • Keerake seadme veeühendus kinni, et ära hoida üleujutust.
  • Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.
  • Was this article helpful?