Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nõudepesumasina ekraan on katki

 

Probleem:
  • Nõudepesumasina ekraan on kahjustatud.
Kasutuskoht:
  • integreeritud nõudepesumasin eraldiseisev nõudepesumasin
Resolutsioon:

1. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kahjustatud osa asendamiseks on soovitatav pöörduda volitatud hooldustehniku poole.

MÄRKUS. Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.