Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sulatamine

 

Külmiku sulatamine

 1. Lülitage seade välja ja eemaldage juhe vooluvõrgust.
 2. Võtke toiduained ja sahtlid seadmest välja.
 3. Kui seadme juurde kuulub kombineeritud jääkaabits/nõrgumiskanal, kasutage kindlasti ka selle juurde kuuluvat veekandikut.
 4. Sulatage kogunenud jää loomulikul teel, jättes ukse(d) lahti.
 5. Puhastage seadme sisemust niiske pehme lapiga.
 6. Eemaldage nõrgumiskanal ja asetage sahtlid tagasi.
 7. Sulgege uks ja ühendage seade vooluvõrku.
 8. Lülitage seade sisse ja oodake, kuni see saavutab valitud temperatuuri. Selleks kulub tavaliselt 4 kuni 6 tundi.

Ärge kunagi kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid. See võib tekitada vigastusi või jahutussüsteemi lekkimist.

Sügavkülmuti sulatamine

Sügavkülmutit tuleb sulatada, kui külgseintel oleva jääkihi paksus on juba 10–15 mm. Sügavkülmutit on lihtsam sulatada siis, kui see on tühi või kui seal on ainult mõni üksik ese.

Eemaldage jää järgmiselt.

 1. Lülitage seade välja.
 2. Eemaldage kõik seadmes olevad toiduained, mähkige need mitmekordselt paberisse ja paigutage jahedasse kohta.
 3. Jätke uks lahti, eemaldage nõrgumisava ees olev kork ja laske veel veekandikusse valguda. Jää kiireks eemaldamiseks kasutage sobivat kaabitsat.
 4. Kui olete sulatamise lõpetanud, pühkige seadme sisemus hoolikalt puhtaks, kuivatage ja kinnitage kork tagasi kohale.
 5. Lülitage seade sisse.
 6. Valige temperatuurikettal madalaim temperatuur ja jätke seade kaheks-kolmeks tunniks sellele valikule.                      
 7. Pange toiduained sügavkülmikusse tagasi.

Ärge kunagi kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Need võivad seadet vigastada. Ärge kasutage sulamise kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või kunstlikke võtteid, kui tootja pole neid eraldi välja toonud. Kui külmunud toiduainete temperatuur sulatamise ajal tõuseb, võib nende hoiuaeg lüheneda.