Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Seadme kompressor ei tee häält

 

Kontrollige, kas seade on õigesti toitevõrku ühendatud ja kas jahutussüsteem on sees.

Kontrollige tunni möödumisel uuesti, kas kostab mingeid helisid.

Kui seade on sisse lülitatud ja kompressor häält ei tee, võib külmik teha automaatset sulatustsüklit. Sulatusprogrammi viiakse läbi regulaarselt ja see kestab 30 minutit. Vaadake kasutusjuhendist, kas teie seade seda funktsiooni rakendab.

Seadme funktsiooni võite ka ise tuvastada, asetades keskmisele riiulile klaasi veega, kuhu on pandud kraadiklaas; kontrollige selle temperatuuri 6 kuni 8 tunni pärast. Kui kraadiklaas näitab valitud temperatuuri, töötab seade õigesti.

Kui toodud soovitused probleemi ei lahenda, pöörduge teeninduskeskuse poole.

  • Was this article helpful?