Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Quick Guide til Electrolux luft/luft varmepumpes fjernbetjening

 

Quick Guide til Electrolux luft/luft varmepumpe

Varmepumpe fjernbetjening.png

TÆND/SLUK

17 For at tænde enheden vendes fjernbetjeningen mod varmepumpens modtagervindue, mens der trykkes på ”ON”.

For at slukke trykkes på samme knap ”OFF”.

VALG AF FUNKTION

18 Tryk på MODE for at indstille driftstilstanden: AUTO

COOL(Afkøling) DRY (Tørring) FAN (Blæser) HEAT (Varme).

Standardindstilling: AUTO.

BLÆSERHASTIGHED

19 Tryk på FAN for at vælge blæserhastighed:

AUTO LOW (Lav)

MEDIUM LOW (Middellav) MEDIUM (Middel) MEDIUM HIGH (Middelhøj) HIGH (Høj)

Standartindstilling: AUTO. i tilstanden DRY (Tørring) kan kun LOW (Lav) indstilles.

INDSTILLING AF TEMPERATUR

20 - 21 For at regulere temperaturen. Temperaturen kan reguleres fra 16-30 °C.

8° C VARMEFUNKTION

26 + 22 I tilstanden HEAT (Varme) skal du trykke samtidig pa knap nr. 26 og 22 CLOCK (Ur) for at slå 8° C-varmefunktionen til eller fra.

Displayet viser “8° C”.

Enheden begynder at varme op, når temperaturen falder til under 8° C.

Blæserhastigheden vil være AUTO og kan ikke ændres.

JUSTERING AF LUFTSTRØM

29 Lodret - Aktivering eller deaktivering af den lodrette svingfunktion.

30 Vandret - Aktivering eller deaktivering af den vandrette svingfunktion.

TURBODRIFT

24 Aktivering eller deaktivering af TURBO-funktionen i tilstanden COOL (Afkøling) eller HEAT (Varme).

Hvis TURBO-funktionen er aktiveret, vil turbosymbolet blive vist.

Standardindstilling: OFF (Fra).

Hvis TURBO-funktionen er aktiveret, vil enheden fungere ved TURBO-hastighed for at afkøle eller opvarme hurtigt, så den omgivende temperatur nærmer sig den indstillede temperatur hurtigst muligt.

ION-FILTER

26 Aktivering eller deaktivering af driften for sundhedsfilteret.

 

QUIET (STILLE)

32 Aktivering eller deaktivering af funktionen QUIET (Stille).

Hvis funktionen QUIET (Stille) er aktiveret, betjenes inde- blæseren ved en ekstremt lav hastighed, så indestøjen er lav.

TIMER ON/OFF

27 Aktivering af TIMER-funktion.

20 - 21 Hvis symbolet TIMER ON blinker, skal du trykke på knapperne nr. 20 og 21 for at indstille tiden.

28 Slå TIMER-funktion fra.

LIGHT

23 Slå inde-enhedens display til eller fra.

X-FAN

25 Aktivering af funktionen X-FAN. Herefter vil indeblæseren fortsætte driften i 2 minutter efter enheden er slukket.

Denne funktion forhindrer en eventuel kondensering på indeenhedens kølige dele.

I FEEL

31 Aktivering eller deaktivering af funktionen I FEEL. Fjernbetjeningen vil automatisk sende den omgivende temperatur til hovedenheden hver 10. minut.

Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her