Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvis du ikke kan finde en vejledning til den viste fejlkode i displayet

Hvis du ikke kan finde en vejledning til en fejlkode vist i displayet på din varmepumpe / Aircondition og den er på nedenstående fejlkodeliste, skal produtet undersøges og repareres af en tekniker.

Du kan bestille et teknikerbesøg nederst på siden.

  • I nogle tilfælde kan problemet løses ved at nulstille varmepumpe / Aircondition. Du nulstiller ved, at afbryde for strømmen i ca. et minut og tænde igen.

Husk et oplyse om den viste fejlkode ved bestilling af et teknikerbesøg

Visning på indeenhed
C5 Fo
E2 H3
E3 H4
E4 H5
E5 H6
E8 HC
EE L3
EU L9
F1 LU
F2 P0
F3 P1
F4 P2
F5 P3
F6 PH
F8 PL
F9 U7
FH  

 Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.


  • Report error code: XX

 

  • Was this article helpful?