Skip to main content
Electrolux | Help and Support

GSM modul 27/7 til varmepumpen mister forbindelsen og lyser rødt

 

Problem
 • GSM modul 27/7 / kontrolboks til min varmepumpe mister forbindelsen og lyser rød
Gælder
 • Luft - luft varmepumpe
Løsning
 1. Reset kontrolboksen. 
  Hvis du ønsker at slette samtlige indstillinger i din ControlBox24/7 kan det gøres enkelt ved, at gendanne fabriksindstillingerne. For at udføre dette, følg trinnene herunder..
  Gendannelse af fabriksindstillinger:
  - Frakobl den eksterne strømforsyning og sluk batteriafbryderen under SIM-kortlåget.
  - Hold begge knapperne nede på enhedens højre side (knapperne, GSM Test & IR Test) samtidigt med, at den eksterne strømforsyning tilsluttes.
  - Når samtlige indikatorer på enhedens forside blinker hurtigt, slipper du knapperne på siden.
  - Din ControlBox24/7 er nu gendannet til fabriksindstillingerne.

 2. Kontroller dit netværk.
  Vi er blevet opmærksomme på at f.eks. Telenor og Telia er ved at sammenlægge deres to sendenetværk til et og, at der derfor kan forekomme afbrydelser som kan være årsagen til at controlboxen mister GSM signalet og derfor begynder at lyse rødt, for GSM fejl.
  Derfor anbefaler at du (evt. midlertidigt) skifter abonnement, til et af de selskaber som bruger TDC’s netværk
  Dette er for at udelukke at fejlen skyldes omstændigheder, som Electrolux ikke har indflydelse på.

 3. Kontakt kundeservice
  Hvis ovennævnte forslag ikke løste problemet, anbefaler vi at, du kontakter kundeservice.
Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


 

 


Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

Book et besøg af en servicetekniker online her.